Vennan tarina

Suomisen Pirkko ja Jaakko aloittivat tilanpidon vuonna 1986 Pirkon vanhempien pienehköllä maitotilalla. Alkujaan tila oli tavallisessa tuotannossa, navetassa oli 12 lehmää ja peltoa tilaan kuului parisenkymmentä hehtaaria. Metsää tilalla ei ollut suomalaisesti epätyypilliseen tapaan ollenkaan. Tilan isäntä Jaakko on koulutukseltaan agronomi ja tilanpidon alkuaikoina kävi töissä myös muualla. Perheeseen syntyi kaksi poikaa. Isännän tehdessä toista työtä tilanpidon ohessa, ei lapsia ehtinyt juuri näkemään ja energian jakautuminen useaan suuntaan oli kuluttavaa. Oli aika tehdä isoja ratkaisuja.

Luomutilan synty

Yhdessä perheenä päätettiin, että tilanpitoa aletaan tehdä päätoimisesti. Samoihin aikoihin tuli Suomen EU-jäsenyys. Muutoksen tuulien myllerryksessä katsottiin, että erilaistaminen on ainut vaihtoehto jatkaa eteenpäin. Silloin lähdettiin rakentamaan 50 lehmän kylmäpihattoa ja päätettiin siirtyä luomuun. Perheen pojat olivat tuolloin 5- ja 7 vuotiaita. Ajatus luonnonmukaisesta maataloudesta oli tullut Jaakolle tutuksi jo opiskelujen aikana. Rajalan Aaro ja Elvi olivat aikansa luomupioneereja, ja Ypäjän harjoittelujakson aikana ajatus luomusta oli jäänyt itämään isännän mieleen. Vuonna 2006 rakennettiin isompi pihatto jossa oli reilu 100 lehmää, roduiltaan ayrshirea sekä holsteinilaista. Ajan mittaan peltoja on vuokrattu lisää ja jonkin verran myös ostettu. Eläimille tarjottava ruoka on haluttu saada läheltä, joko itse tuotettuna tai lähellä olevilta maatiloilta.

Luomu on Eviran valvomaa tuotantoa. Siinä ei käytetä torjunta-aineita eikä kemiallisia lannoitteita. Luomutilan eläimien arkeen kuuluu laidunnus ja lajinmukainen ruokinta karkearehulla. Eläimet pysyvät luontaisella ravinnolla ruokittuna terveinä ja hyväkuntoisten lehmien kanssa on hyvä tehdä töitä. Eläinten hyvinvointi ja kemikaalittomuus ovat keskeisiä rakennuspalikoita luomutilaa pyörittäessä. Vuosien saatossa on ollut myös haasteensa, mutta kokemuksen tuoma viisaus on parantanut mahdollistanut myös vuosi vuodelta parempia satoja.

Yhdessä tekeminen

Yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen on ollut punainen lanka perhetilan pyörittämisessä alusta alkaen. Perheen pojat Samuli ja Olli ovat olleet jo lapsesta saakka täydellä tarmolla mukana tilan pyörittämisen, sen kaikissa osa-alueissa. Opiskelutkin on hoidettu, vaikka perhetilan toiminnassa ollaan koko ajan mukana oltukin. Vanhempi poika Samuli on agrologi ja Olli tuotantotalouden diplomi-insinööri. Tällä hetkelä Jymy -jäätelö on poikien juttu. Maitoraaka-aine jäätelöön tuotetaan tilallamme. Jymy on ensimmäinen suomalainen luomu-jäätelö ja se on tällä hetkellä jakelussa koko Suomessa. Lisätietoja Jymystä voi lukea täällä: www.jymy.fi

Arvot ovat tilamme toiminnan ytimessä. Tilan pyörittämisen ympärillä toimii yhteistyötilojen verkosto, sillä rehut on haluttu ostaa läheltä. Kymmenkunta tilaa toimii läheisessä yhteistyössä ja se mahdollistaa myös tilojen omavaraisuuden. Käytettävien rehujen alkuperä tunnetaan tarkalleen ja luomua voidaan tuottaa luotettavasti.

 

Lue juttuja Vennan tilasta muualla netissä:

Kaarlejoki.fi
Jarki.fi
Luomua – ilman muuta